Cháu gái hiếu thảo giúp ông nội bú cặc để xả stress, nội tâm vẫn còn kháng cự, xmxx nhưng bản năng nguyên thủy đã bán đứng đứa cháu gái Tai nghe lấy cháu gái nhè nhẹ thở gấp, mắt thấy cháu gái kiều diễm như hoa, do hiện tại hai người là mặt đối mặt, cháu gái ngồi ở trên ông nội hai chân cặp hai bên bắp đùi ông nội, con cặc cao thẳng lập tức tìm đúng phương vị của mình, thật chặc cách hai tầng vải mỏng, sính sát vào cái khe thịt ở lỗ lồn của cháu gái. Hơn nữa cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của đứa cháu gái thỉnh thoảng lại mấp máy, hai tròng mắt hơi nước lượn lờ bao quanh, Anh hàng …