La liếm em hàng xóm ngực to bím hồng khít khìn khịt, không tốt sợ sống không còn bao lâu, ý của ông muốn là nếu có năng lực thì chúng ta thành lập một xưởng thuốc, đem toa thuốc này điều chế sản xuất thành thuốc pha chế sẵn, cũng coi như là kỷ niệm của hai ông anh mình sau này, nhưng anh thì bề bộn, còn một mình ông thì không có tinh lực để làm, phim xxx anh nói không sai, đưa ra cho người ta để trị bệnh cho người cũng là tốt, nhưng ông chỉ e sợ, một khi toa thuốc này rơi vào trong tay con buôn, bọn họ có thể sản xuất thành thuốc pha chế sẵn bán kiếm tiền, vẫn khổ là người …